Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

مشهد،شهر هوشمند #ساخت_مردم

تصویر آلت

آساپ

آموزش شهروندی به سبک شهرومن

یکی دیگر از خدماتی که بر روی اپلیکیشن شهرمن قرار گرفته است مجموعه خدمات پارکینگ های سطح شهر یا همان الیت می باشد ، طبق مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد ، همشهریانی که از درگاه شهرمن اقدام به خوداظهاری پارک خودروی خود نمایند ، ماهانه 10 ساعت پارک رایگان برایشان محاسبه خواهد شد. نکته مهم دیگر اینکه شما می توانید گزارش عملکرد خود و همچنین شارژ الیت را نیز از همین طریق انجام دهید.