Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

مشهد،شهر هوشمند #ساخت_مردم

تصویر آلت

چشم شهر

چشم شهر یک درگاه کاربرپسند است که شهروندان می‌توانند از مشکلی که در سطح شهر مشاهده می‌کنند عکس یا فیلم گرفته و آن را با توضیحات متنی و یا صوتی در اپلیکیشن ثبت کنند. دیگر شهروندان می‌توانند نظرات خود را درباره مشکلات مطرح شده در زیر پست بنویسند. شهروندان می‌توانند فرایند پیگیری درخواست خود را از طریق اپلیکیشن مشاهده نمایند.
همچنین پیشنهادات و ایده های خود را برای بهبود وضعیت شهر در اپ ثبت و به مدیریت شهری منتقل نمایند.
ارتباط مستقیم مردم، مدیران و مسئولین شهری (شهرداری و دیگر دستگاه های خدمت رسان)
اخذ نظرات مستقیم مردمی در تصمیم گیری های مدیریتی
امکان ثبت مشکلات شهر توسط مردم و از نگاه مردم
افزایش سرعت رفع مشکلات و امکان پیگیری مستقیم توسط مردم
امکان پیشنهاد پروژه های عمرانی توسط مردم بصورت مستقیم با ثبت لوکیشن و اعتبارسنجی دقیق
اتصال سیستم عملکرد و کارانه به نظر مستقیم مردمی درخصوص رضایتمندی از عملکرد شهرداری و پرسنل مرتبط
افزایش رضایت عمومی و آگاهی همگانی درخصوص فعالیت های شهرداری و دیگر دستگاه های خدمت رسان