Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

مشهد،شهر هوشمند #ساخت_مردم

آموزش

آموزش اپلیکیشن

اپلیکیشن شهر من علاوه بر جامعیت در ارائه خدمات برسهولت کاربرد برای همه شهروندان تاکید دارد. در این بخش نحوه کار با اپلیکیشن، امکانات، کارکردهای آن در قالب های تصویری و صوتی متنوع نمایش داده شده است. علاوه بر محتواهای آموزش این بخش معرفی امکانات و خدمات جدید را نیز شامل می شود.